Czyste miasto - gospodarka odpadami

Uchwała Nr XXXII/684/12 Rada Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska wprowadza poniższe definicje odpadów komunalnych:

Odpady MOKRE obejmują:

 • Odpady kuchenne,
 • Resztki i obierki z owoców i warzyw,
 • Rośliny i ziemia kwiatowa,
 • Trociny,
 • Zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne,
 • Fusy z kawy i herbaty,
 • Skorupki jajek i orzechów,
 • Suche pieczywo,
 • Mokry, zabrudzony papier lub karton,
 • Mokre woreczki papierowe i kartonowe,
 • Inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne,
 • Skoszona trawa, zgrabione liście i pocięte gałęzie.
obrazek: odpady mokre

Odpady SUCHE obejmują:

 • Papier i tektura (tzw. makulatura, czyli gazety, zeszyty, książki, pudełka z kartonu, opakowania papierowe i drewniane, składane tektury),
 • Tworzywa sztuczne (w tym wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach – tzw. PET, opakowania po kosmetykach , opakowania po chemii gospodarczej),
 • Odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, kartony po mleku),
 • Butelki i słoiki po napojach i żywności,
 • Szklane opakowania po kosmetykach,
 • Metale żelazne i nieżelazne,
 • Szkło ozdobne (np. kryształy),
 • Fajans i porcelana,
 • Guma i skóra,
 • Drewno (o gabarytach umożliwiających umieszczenie w domowym koszu na odpady),
 • Pozostałości po domowej „hodowli„ zwierząt (psów, kotów, gryzoni, ptaków i gadów),
 • Odpady tytoniowe, niedopałki papierosów, popiół papierosowy,
 • Popiół z pieca (ostygły),
 • Pieluchy jednorazowe i inne pozostałości higieny intymnej,
 • Ubrania i tkaniny.
obrazek: odpady suche

Deklaracje śmieciowe można wydrukować ze strony internetowej www.czystemiasto.gdansk.pl:

lub pobrać druk w Biurze Obsługi Klienta Działu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przy ul. Partyzantów 36. Tam również, na miejscu można uzyskać informację jak wypełnić deklarację, można tez otrzymać pomoc pracowników BOK w wypełnieniu deklaracji.

BOK czynny jest:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00-16.00
Środa: 9.00-17.00

Niezłożenie deklaracji w terminie – grozi konsekwencjami finansowymi nawet w wysokości 2800 zł.

Uchwały Rady Miasta Gdańska regulujące odbiór odpadów komunalnych produkowanych w Gdańsku.

nr opis
795/2013

UCHWAŁA NR XXXVII/795/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

794/2013

UCHWAŁA NR XXXVII/794/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

793/2013

UCHWAŁA NR XXXVII/793/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

792/2013

UCHWAŁA NR XXXVII/792/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

791/2013

UCHWAŁA NR XXXVII/791/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.

790/2013

UCHWAŁA NR XXXVII/790/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.